Regulamin sklepu

Informacje Ogólne:

Alfa Extranet, zwany dalej Sklepem:


Biuro handlowe i magazyn sklepu znajduje się:
ul. Poświatowskiej 6
42-218 Częstochowa
 
Właścicielem Sklepu jest:
AENET.PL Sp. z o.o.
ul. Poświatowskiej 6
42-218 Częstochowa
NIP: 5732823212


Rachunki bankowe:

Alior Bank SA
84 2490 0005 0000 4530 0008 3154

SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX
EUR: PL 78 2490 0005 0000 4600 0006 3042
USD: PL 02 2490 0005 0000 4600 0006 3052

Santander Bank Polska S.A.
89 1910 1048 2781 8676 2948 0001

SWIFT CODE: WBKPPLPPXXX
EUR: PL 62 1910 1048 2781 8676 2948 0002
USD: PL 35 1910 1048 2781 8676 2948 0003

mBank
23 1140 2004 0000 3802 7273 4457

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta:

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulowac zamówienie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto.
Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki

Zamówienia i Realizacja:

Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych jednak przykładamy wszelkich starań aby towar był u klienta na dzień jutrzejszy po zamówieniu.

Zamówienia można składać:
za pośrednictwem strony
www.alfaextranet.pl

lub

www.alfaextra.net 

email'em na adres: biuro@alfaextranet.pl
lub inny podany na stronie sklepu.

Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usuniete.
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
O aktualnym statusie realizacji zamówienia klient jest informowany pocztą elektroniczną.

Wysyłka i koszty, zwrot towaru:

W przypadku dostarczania towaru Kurierem Klient pokrywa koszty przesyłki paczki w wysokości:


Formy Płatności:

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
-przelew na konto sklepu
-płatność za pobraniem

Reklamacje i Zwroty:

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera badź dystrybutora towaru.
Jeżli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
Reklamacji z powodu rożnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
Klient sklepu może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki wysyłając uzupełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Wzór Oświadczenia

Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. W przypadku reklamowanego towaru Kupujący odsyła towar we własnym zakresie, po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła go na swój koszt. W przypadku gdy rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją koszt przesyłki po naprawie ponosi Kupujący.   Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

AENET.PL Sp. z o.o.
ul. Poświatowskiej 6
42-200 Częstochowa

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Ochrona Danych Osobowych:

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.


Pozostałe Informacje:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:

biuro@alfaextranet.pl

Ostatnio oglądałeś

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail