Cyberbezpieczeństwo
NASZE USŁUGI                           

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                         


 AUDYT I DORADZTWO

Już blisko 18 lat budujemy naszą markę w dziedzinie audytu bezpieczeństwa danych. W tym czasie współpracowaliśmy z firmami z bardzo wielu branż. Nasi eksperci z powodzeniem doradzają w zakresie wdrażania wymagań polskich i międzynarodowych norm z dziedziny bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i ciągłości usług. Naszą ofertę zawsze dostosowujemy do

oczekiwań klientów.

 

 

 

 

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nasi eksperci również już blisko 15 lat zbierają doświadczenia (wcześniej jako ABI) i

wykorzystują je do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych, aby nasi klienci mogli być spokojni o zgodność z RODO.

 

  
BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Nasi eksperci nie tylko doradzają, ale także edukują rynek z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania oraz RODO.

Naszą ofertę szkoleniową dostosowujemy do oczekiwań klientów.

Potrafimy też skutecznie zweryfikować świadomość pracowników poprzez specjalnie przygotowane scenariusze testów socjotechnicznych.

AUDYT

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ● CYBERBEZPIECZEŃSTWO ● DATA CENTER ● ISO ● STANDARDY BRANŻOWE ● TISAX

Zrealizujemy kompleksowe badanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub wybranych przez klienta obszarów np. bezpieczeństwo IT. Potwierdzimy zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony informacji oraz powszechnie uznanymi normami i standardami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

 

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ● RODO ● PRZEPISY SEKTOROWE

Nasz zespół audytu przeprowadzi audyt zgodności z wymaganiami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. A nasze bogate doświadczenie przełożymy na praktyczne rekomendacje utrzymania pełnej zgodności.

 

AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA ● ISO ● BCMS

Zrealizujemy kompleksowe badanie systemu zarządzania ciągłością działania procesów biznesowych i usług IT. Potwierdzimy gotowość do zapewnienia ciągłości usług w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub sytuacji kryzysowej (np. pandemii).

 

DORADZTWO

RODO ISO CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Nasi eksperci pomogą w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z wyborem i wdrożeniem zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych oraz utrzymaniem bezpieczeństwa danych. Zapewnimy pełne wsparcie przy wdrożeniu wymagań RODO, związanych z cyberbezpieczeństwem oraz norm np.: ISO/IEC 27001, 22301.

 

INFORMATYKA ŚLEDCZA

COMPUTER FORENSICS ● STOSOWANE TECHNIKI ● ANALIZA

Usługi z dziedziny Computer Forensics (informatyka śledcza) obejmują zbieranie i ewidencjonowanie elektronicznych dowodów świadczących o oszustwach, fraudach lub przestępstwach.

Dzięki zaawansowanym technikom analizy środowiska informatycznego, sieci, systemów, wszelkich nośników informacji jesteśmy w stanie wykryć wiele ciekawych artefaktów prowadzących do przestępstw lub nadużyć.

 

OUTSOURCING IOD

RODO ● KODEKSY BRANŻOWE ● PRZEPISY SEKTOROWE

Posiadając już naprawdę bogate doświadczenia z wielu różnych branż z najwyższą starannością zrealizujemy wszystkie obowiązki nałożone na Inspektora ochrony danych. Zapewnimy ukierunkowanie działań dzięki właściwym mechanizmom kontrolnym i procesowi decyzyjnemu w obszarze ochrony danych osobowych, a także monitorowaniu zgodności na podstawie ustanowionych zasad ochrony.

 

SZKOLENIA

RODO ● ISO ● CYBERBEZPIECZEŃSTWO ● AUDYT ● CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Opracujemy i zrealizujemy odpowiednio dopasowany program szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Nasi trenerzy dzięki praktycznym doświadczeniom są w stanie przekazać swoją wiedzę w wersji podstawowej i bardzo zaawansowanej, w zależności od potrzeb. Zrealizujemy szkolenia uświadamiające dla pracowników z cyberbezpieczeństwa i zagrożeń. Inspektorów ochrony danych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przygotujemy do skutecznego pełnienia takich funkcji. A audytorów wewnętrznych przygotujemy do zaplanowania i przeprowadzania zadań audytowych w obszarach bezpieczeństwa, RODO, czy też ciągłości działania np. w stanie pandemii lub katastrof. Jednocześnie utworzyliśmy program zwiększenia świadomości użytkowników z wykorzystaniem technik e-learningu. Wraz z zewnętrznym partnerem posiadamy własny system oferowany w ramach rozwiązań cloud lub on-premise gwarantujący podnoszenie wiedzy pracowników firm i instytucji w kompleksową, stale uaktualnioną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa (Security Awareness), bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (RODO).

 

TESTY SOCJOTECHNICZNE

ATAKI ● STOSOWANE TECHNIKI ● OBRONA

W oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze testów socjotechnicznych zweryfikujemy w kontrolowany sposób, czy uda się nakłonić pracowników do niepożądanych działań. Tak, jak to robią atakujący np. poprzez wysyłkę fałszywych wiadomości e-mail, SMS, rozmowę telefoniczną, czy podrzucenie specjalnie przygotowanego nośnika danych zbadamy, czy wyciek danych z firmy jest możliwy. Wyniki takich testów wykorzystamy do podniesienia świadomości pracowników i zarządu.

 

           

                               Zapraszamy do kontaktu:

 

                                 safelT@alfaextranet.pl 

Ostatnio oglądałeś

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail